MILJÖVÄNLIGT.

 

Enamello är ett modernt företag där miljöpåverkan är en viktig del av utvecklingsprocessen. Det innebär att vi i alla led, från val av leverantörer av emalj och förpackningar till hur vi själva tar hand om avfall, alltid strävar att välja det som gör skillnad och kan medverka till en något mindre miljöpåverkan både på kort och lång sikt.

 

Enamellos produkter är bedömda och klassificerade A i Sunda Hus.

 

1. Totala mängden tungmetaller, kadmium, kvicksilver, hexavalent krom, och bly är mindre än 0.1%
2. Alla beläggningar är fria från arsenik och antimon
3. Inga ƒ flyktiga organiska sammansättningar (Volatile Organic Compounds, VOCs)
4. Stålkärnan tillverkas av minst 30% återvunnet material (från konsument och industri)
5. 99% återvinningsbart
6. Cradle to Cradle Silver CertiŠfierat

Cradle to Cradle.

 

Enamellos emaljytor är den enda emaljen i hela världen vars tillverkningsprocess är C2C-certifierad.

1/3
Återvinningsbart till 99%.

 

Enamellos produkter är återvinningsbara till 99%. Utöver detta är vi på Enamello måna om att välja leverantörer och material som har samma inställning som oss. Det vill säga, att minimera påverkan på miljön. 

ISO-certifierad leverantör.

 

Enamellos huvudleverantör av emalj i Belgien är ISO-certifierad.