NEDLADDNINGAR.

Byggvarudeklarationer
Produktblad
Enamello Kitchen Front
Enamello Architectural Panels
EAP210 - PRODUKTBLAD
Enamello Play Wall
EPW - PRODUKTBLAD
Förslag föreskriftstexter

Detta är endast förslag på föreskriftstexter. Enamellos produkter kan i vissa fall kan beställas i längd upp till 5000 mm. För färgkoder enligt Enamello klicka här. Ange tillval som exemeplvis utsågningar och slipade och målade kanter enligt ritning för respektive panel.

Stänkskydd Enamello Kitchen Front 600

(ange mått och kulör nedan)

 

ENAMELLO KITCHEN FRONT 600

LÄNGDxHÖJDx6 mm
YTA: EMALJSTÅL
KULÖR: ANGE KULÖR

MONTERAS MED SÄTTLIM ENL. ENAMELLOS ANVISNINGAR

 

KLASSIFICERAD A I SUNDA HUS

Stänkskydd Enamello Kitchen Front 210 

(ange mått och kulör nedan)

ENAMELLO KITCHEN FRONT 210

LÄNGDxHÖJDx2,1 mm
YTA: EMALJSTÅL
KULÖR: ANGE KULÖR

MONTERAS MED SÄTTLIM ENL. ENAMELLOS ANVISNINGAR

KLASSIFICERAD A I SUNDA HUS

Skriv-/projektionspanel Enamello Creative Wall 110
(ange mått och kulör nedan) 

 

ENAMELLO CREATIVE WALL 110

LÄNGDxHÖJDx11 mm

YTA: MAGNETBÄRANDE EMALJSTÅL

KÄRNA: SPÅNSKIVA

BAKSTYCKE: STÅL
KULÖR: ANGE KULÖR

MONTERAS MED SÄTTLIM ELLER I PROFIL ENL. ENAMELLOS ANVISNINGAR

KLASSIFICERAD A I SUNDA HUS

Skriv-/projektionspanel Enamello Creative Wall 21
(ange mått och kulör nedan) 

 

ENAMELLO CREATIVE WALL 21

LÄNGDxHÖJDx2,1 mm

YTA: MAGNETBÄRANDE EMALJSTÅL

BAKSTYCKE: STÅL
KULÖR: ANGE KULÖR

MONTERAS MED SÄTTLIM ENL. ENAMELLOS ANVISNINGAR

 

KLASSIFICERAD A I SUNDA HUS

Övrigt