top of page

VILLKOR

Köp- och leveransvillkor

Här finner du aktuell information gällande köp, betalning, leverans, reklamationer och annat som är nyttigt inför din beställning. Läs och tveka inte att kontakta oss om det är någon information du saknar eller önskar mer information kring.

Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Enamello AB mottagit ett skriftligt godkännande på offert och då Enamello bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Det ligger i kundens åtagande att kontrollera att uppgifterna i offert stämmer innan skriftligt godkännande. Om leveranstid för beställning ändras meddelas kunden om detta snarast möjligt. Enamello AB har ägande- och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla av oss måste du vara 18 år.

Pris

I angivna priser ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Enamello inte råder över. Till exempel ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Ingen expeditionsavgift tillkommer. 

Frakt

Fraktkostnad tillkommer priset om inget annat är angivet. Fraktkostnaden baseras på beställningens längd, vikt och destination. Se mer information om detta i prislistan. Om du önskar kan du välja att hämta din beställning i vår verkstad i Upplands Väsby. Observera reklamationsvillkoren för detta under punkt 11 nedan.

Betalningsvillkor

Betalning för produkter beställda i Enamellos webbshop betalas i förskott med giltigt betalningsmedel. Enamellos webbshop använder E-pay för en säker betalningslösning. Övriga beställningar kontant via bankinsättning eller med betalkort om ej annat avtalats. Fakturering endast till hos Enamello registrerade företag. Enamello förbehåller sig rätten att kontrollera kreditvärdigheten hos sina kunder. Dröjsmålsränta debiteras med gällande diskonto +8%. Vid beställning av ej lagerförda varor, måttbeställt eller av oss bearbetat / förädlat material erläggs 30% av ordervärdet vid beställningen och resterande vid avhämtning eller före leverans. Beställningsvaror som ej avhämtats senast 10 dagar efter ankomst vårt lager, faktureras ut med betalningsvillkor 10 dagar netto, varan ska vara till fullo betald då varan avhämtas. 

Leveranstid

Angiven leveranstid är preliminär och kan ändras på grund av omständigheter som Enamello ej råder över. Varor som finns på lager finns att hämta eller kan skickas normalt ca 10 (tio) arbetsdagar efter det att vi mottagit din skriftliga beställning. I de fall en vara specialtillverkas eller är en beställningsvara beräknas leveranstiden till ca 25 (tjugofem) arbetsdagar. Enamello AB upplyser alltid kunden om uppskattat leveransdatum i samband med orderbekräftelse. Leveranstid räknas från det att komplett order erhållits, godkänts av kunden och handpenning inbetalats. 

Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser gentemot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den eventuella skada eller de kostnader som förseningen åstadkommit. Eventuella tidsbokningar med hantverkare bör därför planeras med hänsyn till att leveransen kan bli fördröjd.  Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveransen drar ut på tiden.

Transportrisken

Då varan lämnat vår fabrik står våra fraktpartners för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager. Du och transportbolaget står för risken vid eventuell retur till oss. Enamello anlitar Posten, DHL och ASA Transport för leverans av varor.

Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar och öppnar paketet innan du signerar fraktsedeln. Skulle emballaget och/eller innehållet vara skadat meddelar du detta till speditören eller ditt postcenter för eventuell ersättning. Notera att skadat gods måste rapporteras till oss inom 7 (sju) dagar från det att du tagit emot godset. Enamello AB ersätter inte en vara som blivit transportskadad. Om din vara är skadad och skadan uppkommit innan varan lämnat vår fabrik ber vi er kontakta oss direkt, senast inom 7 (sju) dagar för att diskutera eventuell ersättning eller utbyte av vara.

Ångerrätt och öppet köp

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom fjorton (14) dagar efter det att du tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/Öppet köp står kunden för returfrakt. Ångerrätt och öppet köp gäller endast då varan kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Den gäller inte för specialtillverkad metervara som exempelvis Enamellos egna emaljprodukter. Om du får hem en vara som är felexpedierad eller felaktig betalar självklart vi returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returfrakten skall betalas till dig.

Reklamationer

Kontrollera noggrant erhållna varor vid mottagandet och innan montering. Skivor synas i emballaget innan de flyttas vidare/monteras. Ta av eventuell skyddsplast och syna emaljen. Mindre "nålhål" i emaljytan är inte en grund för reklamation. Kontakta istället Enamello för kostnadsfri emaljfärg i korrekt kulör för eventuell ifyllnad. Vi godkänner ej reklamation av vara som monterats och eventuell kostnad för montage / demontage samt övriga kringkostnader som kan uppstå på grund av att varan monterats ersätts ej av Enamello. Måttbeställda varor som hämtas oemballerade avsynas vid avhämtandet. Varan är godkänd i och med avhämtandet och vidare transport är på köparens risk.

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt som transporterats av externt fraktbolag skall du notera skadan på fraktsedeln och reklamera detta direkt till fraktbolaget innan du kontaktar oss. Skadad vara av annan orsak skall omgående reklameras till Enamello, dock senast inom en vecka från mottagandet. Vi har telefontid mellan kl. 9-15 helgfria vardagar.  Enamello anlitar Posten, DHL och ASA Transport för leverans av varor.

Återbetalningar

Återbetalningar sker på samma sätt som betalningen vid köpet (till exempel ett köp som gjordes med ett kreditkort till kundens bankkonto. Återbetalningen sker inom fem (5) arbetsdagar från det att vi mottagit och godkänt din retur.

Force majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utom vår kontroll vilka ej skäligen kunnat föutses, och påverkar ingågna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Enamello kan ej hållas ansvarig för eventuella merkostnader vilka kan uppstå på grund av vad som ovan angivits. Enamello ansvarar inte för kostnader vilka uppstår i tredje hand såsom ersättning till hantverkare och transportörer vilka ej bokats av Enamello.  

Nedan följer länkar till Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

Konsumentverket

ARN

Mätning och mallar

Vid mätning / mallning av Enamello ansvarar vi för att skivorna levereras i rätt utförande och mått. Vissa toleranser måste beaktas i montaget vilket gör att skivorna kan vara +/- 3 mm än de faktiska måtten. Skillnaden upptas med fog vid montering.

- Kunden ska godkänna ritningar och utförande för kant och hörnlösning.

- Kunden eller kundens ombud ska finnas på plats vid mätningen för att anvisa vad som ska mätas.

- Priset för leverans och montering kan komma att justeras efter mätning då det först då är möjligt att verifiera de faktiska förutsättningarna för montaget.

 Avgörande faktorer är exempelvis antal trappor, storlek på hiss / trapphus, svår / lång inbärningssträcka, skivornas längd / vikt mm.

Montering – förutsättningar

- Bakomliggande vägg/väggar ska vara släta.

- Bänkskiva ska vara monterad och skåpstommar ska vara färdigmonterade och säkrade i vägg.

- Skåpstommar och bänkskiva ska vara monterade i våg och får inte vara ojämna.

- Strömbrytare och dörrlister ska ej ha monterats innan skivorna kommit på plats.

- I Enamellos åtagande ingår ej El- och VVS-arbeten, demontering/montering av kranar, skyddstäckning och avstädning.

- Golv ska vara skyddstäckta före montering, montörerna tar ej av sig skyddsskorna. Infart, gångar och trappor ska vara röjda och halkbekämpade vintertid.

- Kunden eller kundens ombud skall vara på plats vid monteringen för att godkänna material och montering. Finns ingen närvarande betraktas leverans och montering som godkänd.

- Montering av skivor kan i vissa fall ta 4-5 timmar beroende på förutsättningarna. Boka därför inte in andra hantverkare samma dag som monteringen ska ske. Vi ansvarar ej för kostnader till andra hantverkare som kan uppstå i samband med montaget.  

Om ovanstående förutsättningar ej är uppfyllda kan Enamello inte garantera att montaget kan ske på den bokade tiden och dagen. Kunden skall i så fall kontakta Enamello direkt för att boka ny tid för montage. Enamello debiterar därmed också för två montagetillfällen även om endast ett montage är utfört på grund av den förlorade arbetstiden.

Om Enamellos montörer har möjlighet att exempelvis anpassa skivan till nytt mått, demonterar och monterar en kran mm tillkommer arbetskostnad á minimum 495 kr ink.moms per timme oavsett tidsåtgång om en person är på plats. Om två personer är på plats tillkommer 990 kr ink.moms per timme.

Ändra/avboka din beställning

Om du önskar ändra eller avboka din beställning kan du göra det inom 24 timmar efter lagd beställning. I det fall att du önskar avbeställa din beställning och vi redan påbörjat hanteringen av den, betalar du den faktiska hanteringskostnaden som har uppkommit i enlighet med Konsumetköplagen.

Övrigt

All information som avgivits verbalt, på Enamellos webbsida eller i kataloger och trycksaker, är endast avsedd att underlätta val och användning av våra produkter och lämnas utan ansvar för produktens lämplighet i det enskilda fallet. Vi reserverar oss för förändringar under säsong vad gäller sortiment, produkters utformning, förpackningar samt prisändringar vilka ligger utanför vår egen kontroll. Vi reserverar oss för tryckfel och felaktiga måttuppgifter i kataloger, på webbsida och i trycksaker liksom felaktigheter som kan uppstå i samband med utskrift och överföring av elektroniskt läsbara dokument.

Variationer och toleranser

Enamellos ytmaterial av emalj varierar i färg och struktur, vissa mer än andra och variationer i emaljytan förekommer från olika leveranstillfällen. De färgprover som visas på vår webbsida, i kataloger och som kan beställas är typprover som visar emaljytans karaktär och färgton. Avvikelse från typprovet i den beställda produkten kan förekomma.

Tolerans för bearbetat material i längd och bredd utifrån erhållna mått eller mallar är +/- 3 mm.

Emballage

EUR-pall debiteras 125 kr, emballage för skivor debiteras 550 kr. Tänk på att skivor alltid skall bäras på högkant och att det i de flesta fall erfordras emballage för transporten. Önskas ej emballage avhämtas beställda skivor i vår verkstad, Upplands Väsby. Tolerans för bearbetat material i längd och bredd utifrån erhållna mått eller mallar är +/- 3 mm.

Leverans

För leverans av varor med externt fraktbolag avses leverans från vårt lager till mottagarens adress. Lossning sker med bakgavellift eller kran och mottagaren ansvarar för framkomlighet till fastighet. Förflyttning av varor från gata till/inom fastighet ingår ej men kan beställas i samband med orderläggning mot tillägg.

Kontakt

Du kan alltid kontaka oss om du har några frågor eller funderingar om oss eller våra produkter. 

Kontakta oss

bottom of page